Tuyển Dụng Việc Làm Tại Hà Nội
TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Do nhu cầu dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cảnh quan, IUD có nhu cầu tuyển dụng nhân sự bổ sung. Cụ thể:

1. Vị trí: Quản lý thiết kế chuyên ngành cảnh quan.
Yêu cầu chủ đạo: Kinh nghiệm về thiết kế và thi công cảnh quan, có kinh nghiệm thiết kế và thi công cảnh quan cho các dự án khu đô thị lớn và nhỏ.

2. Nhiệm vụ:
– Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện thiết kế dự án phần cảnh quan được giao theo sự phân công của trưởng phòng QLTK và ban lãnh đạo công ty.

Đối tác